I overensstemmelse med Lov 34/2002, 11 juli, Tjenester i informationssamfundet og den Elektroniske Handel (LSSI-CE), LAZKANO INTERNET SL oplyser, at der ejer hjemmesiden www.todo-deporte.com . I overensstemmelse med kravene i artikel 10 i nævnte Lov, LAZKANO INTERNET SL rapporter følgende data:

Indehaveren af dette web-site er LAZKANO INTERNET SL, CIF B20980447 og er registreret i CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA), som er registreret i Mercantile Registreringsdatabasen, i mængden ......................, folio ......................., ark ..................... og registrering ....................... Den e-mail-adresse for at kontakte virksomheden er: INFO@TODO-DEPORTE.COM .

 

 

BRUGER-OG REGIME AF ANSVAR

Navigation, få adgang til og bruge webstedet LAZKANO INTERNET SL giver den tilstand af brugeren, accept, fra sejlads for webstedet LAZKANO INTERNET SL, alle betingelserne for brug her, der er etableret, uden at det berører anvendelsen af de relevante obligatoriske lovmæssige krav, hvis det er relevant.

Webstedet LAZKANO INTERNET SL tilbyder en bred vifte af information, services og data. Brugeren påtager sig ansvaret for den korrekte brug af webstedet. Dette ansvar vil omfatte:

- Rigtigheden og lovligheden af den information, brugeren har angivet i formularer, der er forlænget ved LAZKANO INTERNET, SL for at få adgang til visse former for indhold eller tjenester, der tilbydes af web.

- Brug af information, services og data, der tilbydes af LAZKANO INTERNET SL i modsætning til bestemmelserne i den nuværende betingelser, Ret, moral, god told eller offentlige orden, eller som på anden måde, kan det medføre skade på tredjemands rettigheder eller drift af webstedet. POLITIK AF LINKS OG FRITAGELSER FOR ANSVAR LAZKANO INTERNET, SL er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, som brugeren kan få adgang til via links, der er etableret på dens hjemmeside og erklærer, at der i ingen tilfælde skal undersøge, om eller udøve nogen form for kontrol over indholdet på andre websteder på nettet. Eller vil garantere den tekniske tilgængelighed, nøjagtighed, pålidelighed, gyldighed eller lovlighed af sites uden for sin ejendom, der kan tilgås via links. LAZKANO INTERNET SL erklærer at have vedtaget alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå eventuelle skader, at brugerne af dens hjemmeside, som hidrører fra browsing din hjemmeside. I konsekvens heraf LAZKANO INTERNET, SL er ikke ansvarlig på nogen omstændigheder for nogen skade, at Internet-browsing brugeren kan lide. ÆNDRINGER LAZKANO INTERNET, SL forbeholder sig ret til at foretage ændringer, den finder det passende, uden varsel, på indholdet af dit websted. Både med hensyn til indholdet af webstedet, såsom betingelser for brug af samme, eller i de generelle betingelser af kontrakt. Sådanne ændringer og modifikationer kan foretages, gennem sin hjemmeside på nogen måde lovligt-og skal være obligatorisk overensstemmelse i den tid, hvor de er offentliggjort på webstedet, og til de er gyldigt ændret af andre efterfølgende.

 

TJENESTEYDELSER AF ONLINE REKRUTTERING

Visse indholdet af den hjemmeside for LAZKANO INTERNET SL indeholder muligheden for Online rekruttering. Brugen af samme, kræver det at læse og obligatorisk accept af de generelle kontraherende betingelser, der er fastlagt til dette formål af LAZKANO INTERNET SL.

 

 

BESKYTTELSE AF DATA

I overensstemmelse med, hvad fastlægger den Organiske Lov 15/1999 om Beskyttelse af Data af Personlig Karakter (LOPD), LAZKANO INTERNET SL informerer brugerne af dens hjemmeside, at de personlige data, der indsamles af virksomheden gennem sites former i dens sider, vil blive indført i en automatiseret fil under ansvar af LAZKANO INTERNET SL, med det formål at gøre det lettere, fremskynde og opfylde de forpligtelser, der er etableret mellem de to parter.

Også, LAZKANO INTERNET SL informerer mulighed for at udøve rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og oppositionen ved at skrive til følgende adresse: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA).

Så længe brugeren ikke kan kommunikere på anden måde at LAZKANO INTERNET SL, vil det være underforstået, at dine data ikke er blevet ændret, brugeren accepterer at underrette LAZKANO INTERNET SL enhver ændring, og at LAZKANO INTERNET SL har tilladelse til at bruge dem for at beholde forholdet mellem parterne.

 

 

INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET

LAZKANO INTERNET SL i sig selv eller som en person, der er indehaver af alle rettigheder for intellektuel og industriel ejendomsret af sin web-side, samt de elementer, der er indeholdt heri (inklusive, men ikke begrænset til, billeder, lyd, lyd, video, software eller tekster, mærker eller logoer, kombinationer af farver, struktur og design, valg af materialer, edb-programmer, der er nødvendige for driften, adgang og anvendelse, mv.), der ejes af LAZKANO INTERNET SL. Vil være, og derfor arbejder er beskyttet af intellektuel ejendomsret, som de spanske juridiske system, de er underlagt gældende både spansk og eu-forordninger på dette område, som det internationale traktater om sagen og underskrevet af Spanien.

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og artikel 32.1, andet afsnit, i Lov om Intellektuel Ejendomsret, er udtrykkeligt forbudt reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, omfattede hans modalitet af at sætte disposition, for hele eller en del af indholdet af denne hjemmeside, med kommercielle formål, på enhver støtte og enhver tekniske midler, uden tilladelse fra LAZKANO INTERNET SL.

Brugeren forpligter sig til at respektere de rettigheder, Intellektuel og Industriel Ejendomsret ejet af LAZKANO INTERNET SL. Du kan få vist elementer på portalen og selv udskrive, kopiere og gemme dem på harddisken på din computer eller i enhver anden fysisk støtte og altid, når den er unik og udelukkende til personlig og privat brug. Brugeren skal afholde sig fra at slette, ændre, omgå eller manipulere nogen beskyttelse enhed eller sikkerhedssystem, der blev installeret i siderne af LAZKANO INTERNET SL.

 

 

JURIDISKE TILTAG, GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

LAZKANO INTERNET, SL forbeholder sig også ret til at anlægge civil-eller strafferetlige foranstaltninger skønnes hensigtsmæssigt af forkert brug af sin hjemmeside og indholdet, eller for overtrædelse af disse betingelser.

Forholdet mellem brugeren og udbyderen skal være omfattet af de bestemmelser i kraft, og anvendelse i det spanske territorium. Opstår enhver tvist parterne kan fremlægge deres tvister ved voldgift, eller gå til den almindelige kompetence i overensstemmelse med reglerne om retternes kompetence og kompetence i denne henseende. LAZKANO INTERNET SL har sin bopæl i GUIPÚZCOA, Spanien.