I samsvar med Lov 34/2002, 11. juli, Tjenester av informasjonssamfunnet og Elektronisk Handel (LSSI-CE), LAZKANO INTERNETT SL informerer om at eier nettstedet www.todo-deporte.com . I samsvar med kravene i artikkel 10 i nevnte Lov, LAZKANO INTERNETT SL rapporter følgende data:

Innehaveren av dette nettsted er LAZKANO INTERNETT-SL, med CIF B20980447 og registrert i CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA), som er registrert i Registeret Merkantil, i volum ......................, folio ......................., ark ..................... og registrering ....................... E-postadressen for å kontakte selskapet er: INFO@TODO-DEPORTE.COM .

 

 

BRUKEREN OG DIETT AV ANSVAR

Navigasjon, få tilgang til og bruke nettstedet LAZKANO INTERNETT SL gir tilstanden av brukeren, akseptere, fra navigasjon for nettstedet LAZKANO INTERNETT-SL, alle betingelser for bruk her etableres uten at det berører anvendelsen av den tilsvarende obligatoriske juridiske krav, dersom det er hensiktsmessig.

Nettstedet LAZKANO INTERNETT SL gir et bredt spekter av informasjon, tjenester og data. Brukeren påtar seg ansvar for riktig bruk av nettstedet. Dette ansvaret vil utvide til:

- Sannferdighet og lovligheten av informasjon gitt av brukeren i former utvidet med LAZKANO INTERNETT, SL for å få tilgang til visse typer innhold og tjenester som tilbys av nettet.

- Bruk av informasjon, tjenester og data som tilbys av LAZKANO INTERNETT-SL-i motsetning til bestemmelsene i den foreliggende forhold, Lover, moral, god toll eller offentlige orden, eller som ellers kan medføre skade på tredjemanns rettigheter eller driften av nettstedet. POLITIKK LENKER OG UNNTAKENE AV ANSVAR LAZKANO INTERNETT, SL er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som brukeren kan få tilgang til gjennom lenker etablert på nettstedet sitt, og erklærer at ikke i noe tilfelle skal undersøke eller utøve noen form for kontroll over innholdet på andre nettsteder i nettverket. Heller ikke vil garantere teknisk tilgjengelighet, nøyaktighet, troverdighet, gyldighet eller lovligheten av nettsteder utenfor sin eiendom som kan nås via lenker. LAZKANO INTERNETT SL erklærer å ha tatt i bruk alle nødvendige tiltak for å unngå eventuelle skader på brukere av nettstedet sitt fremkommer fra surfing på nettstedet. I følge LAZKANO INTERNETT, SL er ikke ansvarlig under noen omstendigheter for eventuelle skader som Internett-surfing brukeren måtte lide. ENDRINGER LAZKANO INTERNETT, SL forbeholder seg retten til å foreta endringer det finner hensiktsmessig, uten varsel, i innhold på ditt nettsted. Både i forhold til innholdet på nettstedet, for eksempel i forhold til bruk av det samme, eller i de generelle betingelsene i kontrakten. Slike endringer kan bli gjort gjennom nettstedet på noen måte er lovlig tillatt, og skal være obligatorisk samsvar i løpet av den tiden de er publisert på nettstedet og før de er gyldige modifiseres av andre påfølgende seg.

 

TJENESTER AV ONLINE REKRUTTERING

Visse innholdet på nettsiden til LAZKANO INTERNETT SL inneholde mulighet for Online rekruttering. Bruken av det samme krever lesing og obligatorisk aksepterer de generelle eøs-betingelser som er fastsatt for dette formål av LAZKANO INTERNETT SL.

 

 

BESKYTTELSE AV DATA

I samsvar med hva som etablerer Organisk Lov 15/1999 av Beskyttelse av Data av Personlig Karakter (LOPD), LAZKANO INTERNETT SL informerer brukere av nettstedet sitt, som de personlige data som samles inn av selskapet gjennom nettsteder former i sine sider, vil bli innført i en automatisert filen under ansvar av LAZKANO INTERNETT-SL, med den hensikt å legge til rette for, ekspedere og oppfylle de forpliktelser som er etablert mellom begge parter.

Også, LAZKANO INTERNETT SL informerer muligheten til å utøve rettigheter for tilgang, retting, sletting og motstand ved å skrive til følgende adresse: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA).

Så lenge brukeren ikke kommuniserer annet å LAZKANO INTERNETT-SL, vil det bli forstått at dine data ikke har blitt endret, brukeren samtykker i å varsle LAZKANO INTERNETT SL noen endring, og at LAZKANO INTERNETT SL har samtykke til å bruke dem for å beholde forholdet mellom partene.

 

 

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELL EIENDOM

LAZKANO INTERNETT SL av seg selv eller som en fullmektig, er innehaver av alle rettigheter til intellektuell og industriell eiendom av sin web-side, så vel som elementer som finnes der (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, lyd, lyd, video, programvare eller tekster; merker eller logoer, kombinasjoner av farger, struktur og design, valg av materialer, dataprogrammer som er nødvendig for driften, få tilgang til og bruke, etc..), som eies av LAZKANO INTERNETT SL. Vil være, derfor arbeider beskyttet som åndsverk av det spanske rettssystemet, de er underlagt gjeldende både spanske og eu-regler på dette feltet, som internasjonale konvensjoner knyttet til saken og signert av Spania.

Alle rettigheter er reservert. Under bestemmelsene i artikkel 8 og 32.1, annet ledd, i Lov om åndsverk, er uttrykkelig forbudt reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert hans modalitet for å sette disposisjon, av deler av eller hele innholdet i dette nettstedet, kommersielle formål, i noen støtte og ved andre tekniske midler, uten tillatelse fra LAZKANO INTERNETT SL.

Brukeren forplikter seg til å respektere de rettigheter til Intellektuell og Industriell Eiendom som eies av LAZKANO INTERNETT SL. Du kan vise elementer portal og selv skrive ut, kopiere og lagre dem på harddisken på datamaskinen eller i en annen fysisk støtte for alltid, og når det er, er unikt og eksklusivt, for hans personlige og private bruk. Brukeren skal avstå fra å slette, endre, unnvikelser eller manipulere noen beskyttelse enheten eller security system som var installert på sidene av LAZKANO INTERNETT SL.

 

 

JURIDISKE HANDLINGER, GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

LAZKANO INTERNETT, SL forbeholder seg også retten til å sende sivile eller strafferettslige tiltak anses hensiktsmessig av feil bruk av sitt nettsted, og innholdet eller for brudd på disse vilkår.

Forholdet mellom bruker og tjenesteleverandør skal reguleres av forskrifter i kraft, og av programmet i spansk territorium. Oppstår en tvist partene kan sende inn sine tvister å voldgift eller gå til den ordinære jurisdiksjon i samsvar med reglene om jurisdiksjon og kompetanse i denne sammenheng. LAZKANO INTERNETT SL har sin bopel i GUIPÚZCOA, Spania.