deluxecookies_ec80139209844c4e7b233a088b4241e1'] = 'Ostrzeżenie Cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_b58efc03ed43b817281866ba10c6aff2'] = 'Wpełni konfigurowalne ostrzeżenie na temat używania cookies na twojej stronie internetowej';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_efc226b17e0532afff43be870bff0de7'] = 'Zmiany zostały zapisane.';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_a4ffdcf0dc1f31b9acaf295d75b51d00'] = 'Góra';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_4f1f6016fc9f3f2353c0cc7c67b292bd'] = 'Środek';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_2ad9d63b69c4a10a5cc9cad923133bc4'] = 'Dół';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_dae8ace18bdcbcc6ae5aece263e14fe8'] = 'Opcje';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_172a15a27c0a30feb812e652e3dae43d'] = 'Kolor tła';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_18cae636f5416ee51441bc931ec530a5'] = 'Kolor tła okna komunikatu';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_96fd2b796454b8598b7029086421930c'] = 'Nieprzezroczystość tła';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_e79f39bef74aa05a5fdabbecae8b4259'] = '0 = Transparenty; 1 = nieprzezroczysty; Standardowo: 0.8';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_52f5e0bc3859bc5f5e25130b6c7e8881'] = 'Pozycja';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_08ce2f4661069b6d47d1c70c606fe6a9'] = 'Pozycja okna komunikatu: góra, środek, dół';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_701219545d5cbb72bb48cfebb3645766'] = 'Adres URL Cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_ef3f45c5bda010d2814ff9e5a92addda'] = 'Adres URL dla tekstu cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_a580ec4f0829db3e7136949a7d328d5d'] = 'Tytuł dla adresu URL Cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_bb7b982e2fa81e1f4c8eadb50480976b'] = 'Tytuł dla twojego linku cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_cc67cc315eb1442228ae1498ba976101'] = 'Przekierowanie cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_06e0d6ca1664573b0beb42cea36b6b31'] = 'Przekierowanie jeżeli klient nie akceptuje cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_caa5261e96c73d652c921ebb7885de16'] = 'Tekst ostrzeżenia';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_bfc50b21c70e13d45599ca2feac4f145'] = 'Tekst do wyświetlenia w oknie ostrzeżenia cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_c9cc8cce247e49bae79f15173ce97354'] = 'Zapisz';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_dcbec84825808cfad1f13fcfae867916'] = 'Akceptuję cookies';
 $_MODULE['<{deluxecookies}prestashop>deluxecookies_8a903fe4ac5fad0a19c1dbb89b76e8fa'] = 'Nie, dziękuję';
 Warunki użytkowania

Zgodnie z Ustawą 34/2002 z 11 lipca, Usług Społeczeństwa informacyjnego i Handlu elektronicznego (LSSI-CE), LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL informuje, że właściciel strony internetowej www.todo-deporte.com . Zgodnie z wymogiem artykułu 10 Ustawy, o której mowa, LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL podaje następujące dane:

Właściciel tej strony jest LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL, NIP B20980447 i adres: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA), zarejestrowanym w Rejestrze, w tym ......................, folio ......................., arkusz ..................... i rejestracji ....................... Adres e-mail do kontaktu z firmą to: INFO@TODO-DEPORTE.COM .

 

 

UŻYTKOWNIKA I TRYBU OBOWIĄZKI

Nawigacja, dostęp i korzystanie z witryny LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL przewiduje status użytkownika, za, które są podejmowane, począwszy od menu nawigacji po stronie internetowej LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL, wszystkie warunki korzystania z zawartych tu bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich norm, wymaganych do przestrzegania przepisów prawnych w razie potrzeby.

Strona LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL zapewnia dużą różnorodność informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmuje:

- Wiarygodność i legalność informacji wprowadzanych przez użytkownika w formularzach, wydawanych LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL dostęp do określonych treści lub usług, które oferuje Internet.

- Korzystanie z informacji, usług i danych dostarczonych przez LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, Prawa, moralności, moralności publicznej lub porządku publicznego, lub w inny sposób mogą spowodować szkody dla praw osób trzecich lub funkcjonowania strony internetowej. POLITYKA LINKAMI I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linki, zainstalowane na swojej stronie internetowej twierdzi, że w żadnym wypadku nie będzie rozważać, czy wykonywać żadnej kontroli nad zawartością innych stron w sieci. Ponadto, również nie gwarantuje dostępność, dokładność, dokładność, ważność lub wykonalność stron internetowych, nie będących jego własnością, do którego można uzyskać dostęp za pomocą linków. LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL oświadcza, że spółka podjęła wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody dla ich użytkowników, które mogą być nawigacja na swoim miejscu. W rezultacie, LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym wypadku, szkody, które ze względu na surfowanie po Internecie mogą wystąpić u użytkownika. ZMIANY LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, w treści witryny. Jak w odniesieniu do treści strony internetowej, takie jak warunki użytkowania, lub ogólne warunki umowy. Zmiany te mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej, w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem, i będą wiążące w czasie ich publikacji na stronie internetowej i dopóki nie zostaną zmienione zgodnie z oczekiwaniami nowych.

 

ZATRUDNIENIE PRZEZ INTERNET

Niektóre materiały na stronie LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL przewiduje możliwość zawarcia umowy przez Internet. Korzystanie z tych samych konieczne i obowiązkowe zapoznanie się i akceptacja ogólnych warunków umowy określonych upoważniony LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL.

 

 

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych" (LOPD), LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL informuje użytkowników twojej strony, że dane osobowe uzyskane przez spółkę, za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach, będą wpisane w zautomatyzowaną bazę pod odpowiedzialność LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL, w celu uproszczenia i przyspieszenia realizacji zobowiązań ustalonych między obiema stronami.

Ponadto, LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL informuje o możliwości korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu w formie pisemnej na adres: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA).

Podczas gdy użytkownika nie wysyła w przeciwnym razie LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL, to oznacza, że dane nie zostały zmienione, użytkownik zobowiązuje się powiadomić LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL wszelkie zmiany i że LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL posiada zgodę na wykorzystanie ich w celu wzmocnienia relacji między stronami.

 

 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL w sobie lub jak cesionaria, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej strony internetowej, a także elementy zawarte w nim (w tym, między innymi, obraz, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie i teksty; marki i logo, kombinacje kolorów, struktury i projektu; wybór użytych materiałów, programy komputerowe, niezbędne do jego pracy, dostępu i użytkowania, itp.), prawo własności LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL. Będą w ten sposób dzieła chronione jako prawa własności intelektualnej w hiszpańskiej sądownictwa, służąc do nich odnoszą się zarówno hiszpańskiego i wspólnoty w tej dziedzinie, jak umowy międzynarodowe, odnoszące się do sfery podpisane Hiszpanią.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1, p po drugie, Prawo Własności intelektualnej, prawo zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie i wiadomość dla publiczności, w tym ich form świadczenia w całości lub części zawartości niniejszej witryny w celach komercyjnych, na dowolnych nośnikach, a wszelkie środki techniczne, bez zgody LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i Przemysłowej LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL. Możesz wyświetlić elementy portalu i nawet drukować, kopiować i zapisywać je na dysku twardym komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że jest to tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać, ominąć lub zmienić dowolne urządzenie bezpieczeństwa lub systemów bezpieczeństwa, które są zamontowane na stronach LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL.

 

 

POZWY, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL zastrzega sobie ponadto prawo do wnoszenia cywilne lub karne, które uzna za stosowne, z powodu niewłaściwego korzystania z witryny i zawartości, lub naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków.

Relacje pomiędzy użytkownikiem i dostawcą podlega obowiązującym prawem i realizacji na terenie Hiszpanii. W przypadku zaistnienia sporu, strony mogą umieścić swoje konflikty w sądzie lub zwrócić się do jurysdykcji, z zachowaniem przepisów o jurysdykcji w odniesieniu do. LAZKANO dostęp do INTERNETU-SL ma swoje miejsce w GUIPUZCOA, Hiszpania.